Cách nuôi Rêu chỉ (Thread algae)

 

Loại rêu chỉ mảnh như tơ này mọc riêng rẽ từng sợi trên mép (cạnh) lá, có khi dài đến 30cm. Có thể dễ dàng tách bỏ chúng bằng bàn chải đánh răng. Trạng thái dư thừa sắt trong môi trường có thể là nguyên nhân. Vì vậy khi cần bổ sung sắt nên dùng phân nhét giàu sắt thay vì bổ sung bằng phân nước vì loại rêu hại này chỉ hấp thu sắt trong nước mà thôi. Cây thủy sinh khỏe, hấp thu dinh dưỡng tốt, mọc nhanh, là đối thủ của bọn rêu hại này. Ngòai ra, Bút chì ăn rêu Thái và tép Yamato là các ứng viên chiến lược để diệt bọn khủng bố này. Thông thường rêu chỉ dạng tơ sợi này thường xuất hiện cùng lúc với rêu tóc!

25

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>