Kỹ Thuật Nuôi Cá Rồng

Hướng dẫn cách tăng màu cho cá rồng Huyết Long

  Vì nhận được rất nhiều tin nhắn vào hộp thơ cá nhân của tôi về cách làm tăng màu

Điều chỉnh nhiệt độ nước đối với cá Rồng

  Thông thường đây là một thông số mà rất ít người chơi cá rồng quan tâm . Nhất là

Hướng dẫn phương pháp kích màu cho cá rồng

  Giá cả cao ngất và sự thiếu hiểu biết của người chơi trong việc xác định chất lượng cá