Kỹ Thuật Nuôi Thủy Sinh

Thú chơi thủy sinh – Phải bắt đầu từ đâu?

  Câu hỏi rất đơn giản nhưng trả lời được câu hỏi này không hề đơn giản chút nào. Chơi

Cách nuôi Rêu chỉ (Thread algae)

  Loại rêu chỉ mảnh như tơ này mọc riêng rẽ từng sợi trên mép (cạnh) lá, có khi dài

Cách nuôi Rêu lông tơ (Fuzz algae)

Loại rêu lông tơ, lông măng này mọc trên thân và lá cây thủy sinh dù các cây này không