điều chỉnh nhiệt độ nước cho cá rồng

Điều chỉnh nhiệt độ nước đối với cá Rồng

  Thông thường đây là một thông số mà rất ít người chơi cá rồng quan tâm . Nhất là