lền gù cho cá la hán

Chia sẽ kinh nghiệm lên màu, lên gù đầu cho cá La Hán

Người sở hữu chú cá La Hán luôn mong muốn chú cá của mình có màu sắc thật đẹp và